Online reserveren

Online reserveren

U kunt een plek bemachtigen door ter plaatse in te checken. 

You can get a place by checking in on the spot.

Sie können sich einen Platz sichern, indem Sie vor Ort einchecken.

_ _ _
 

Helaas staat ons online reservatiesysteem nog niet op punt om op voorhand een plaats te reserveren. Dit zou normaal eind mei wel het geval moeten zijn. Indien u ons een mail stuurt met als onderwerp ‘Reservatielijst’ houden wij uw gegevens bij en zullen wij u op de hoogte brengen van zodra het online reserveren mogelijk is. We kunnen op dit moment nog geen reservaties per mail inboeken.

Tot snel!

Leider ist unser Online-Reservierungssystem noch nicht in Betrieb, um einen Platz im Voraus zu reservieren. Dies sollte bis Ende Mai möglich sein. Wenn Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff ‘Reservierungsliste’ schicken, werden wir Ihre Daten speichern und Sie informieren, sobald eine Online-Buchung möglich ist. Zurzeit können wir noch keine Reservierungen per E-Mail vornehmen. 

Bis bald!

Unfortunately, our online reservation system is not yet up and running to reserve a seat in advance. This should be possible by the end of Mai. If you send us an email with the subject ‘Reservation list’ we will keep your details and inform you as soon as online booking is possible. At this time, we are not yet able to book reservations via email.

See you soon!